Europese regels aangenomen voor recht op reparatie
E

Het Europese Parlement heeft zijn onderhandelingsstandpunt vastgesteld over nieuwe maatregelen ter versterking van het recht op reparatie en ter vermindering van de milieueffecten van massaconsumptie.

Het Europese Parlement nam na stemming een voorstel aan over een sterker ‘recht op reparatie’ voor consumenten. Er waren 590 stemmen voor, 15 tegen en 15 onthoudingen. Het voorstel heeft tot doel duurzamere consumptie aan te moedigen, door het gemakkelijker te maken om defecte goederen te repareren, afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen.

 

Naar aanleiding hiervan gaf hierboven EU Rapporteur René Repasi (S&D, DE) de aanwezige pers de gelegenheid om vragen te stellen. Niet alleen viel het aantal aanwezige pers, maar ook het aantal gestelde vragen zeer tegen – niet alleen met betrekking tot het aantal vragen maar ook qua inhoud daarvan.

Repasi herhaalde nogmaals in zijn betoog dat de EU nu rechtstreeks kan reageren op de eisen van mensen die de levensduur van hun apparaten verlengen. Er worden nu een reeks maatregelen genomen om consumenten aan te moedigen reparatie te verkiezen boven vervanging, met speciale aandacht voor het ondersteunen van onafhankelijke reparateurs.

Hij ging er tevens van uit dat hij verwacht dat de Raad zijn standpunt spoedig zal bepalen, zodat onderhandelingen kunnen beginnen om deze maatregelen om te zetten in officieele wetgeving en de weg vrij gemaakt kan worden voor een echt circulaire Europese economie.

Volgende stappen

Zodra de Raad op 22 november 2023 zijn eigen onderhandelingsstandpunt heeft vastgesteld, kunnen de onderhandelingen met het Parlement beginnen, met een eerste vergadering, gepland op 7 december 2023.

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...