NIS2 – EU Regelgeving
N

Verbetering van de digitale en economische weerbaarheid

De afgelopen jaren zien we dat verschillende ontwikkelingen de veiligheid van onze maatschappij en economie steeds meer onder druk zetten. Denk daarbij aan COVID-19, de Oekraïne-oorlog, cyberdreigingen en de gevolgen van klimaatverandering. Daarom is er sinds 2020 vanuit de Europese Unie aan de Network and Information Security (NIS2) directive gewerkt. De NIS2-richtlijn richt zich op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Deze richtlijn wordt momenteel in nationale wetgeving omgezet.

NIS2 beschrijft de manier waarop organisaties om moeten gaan met de zorgplicht, meldplicht en toezicht van personen en stuurt aan op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s: door de versnelde digitale transformatie is er een sterke stijging in het aantal phishing pogingen, malware en ransomware aanvallen.

In het najaar van 2023 start een consultatieperiode waarin burgers, bedrijven en overheidsinstellingen mee kunnen denken over de wet- en regelgeving die in voorbereiding is.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe toepassingen met AI

Bij de toepassingen van AI is het meer hollen dan stilstaan. Toch willen we je een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden niet...