Dashboard DigiToegankelijk
D

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander. En om mee te doen in de samenleving. Meedoen in de digitale wereld hoort daar natuurlijk bij. Daarom is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn. Want als dat zo is, kan écht iedereen ze gebruiken.

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een site of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet ‘digitaal toegankelijk’. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder.

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen een beperking of chronische ziekte. Dat kan een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte zijn. Bijvoorbeeld:

  • visuele beperking: blind, slechtziend, kleurenblind
  • auditieve beperking: doof of slechthorend
  • een motorische beperking
  • laaggeletterdheid
  • autisme of ADHD
  • dyslexie

En deze groep groeit: het aantal ouderen neemt toe, en er komen telkens nieuwe mensen naar Nederland die de taal nog niet (goed) spreken. Voor mensen met zo’n beperking is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn.

Check de instantie

Lees ook
Online met een beperking

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...