Online met een beperking
O

Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking (lvb) biedt internet vele voordelen. Hun beperking is online niet zichtbaar voor anderen, en ze kunnen even rustig nadenken voordat ze een antwoord geven.

Zolang het lukt om enige terughoudendheid te betrachten bij wat ze doen, kan het mediagebruik voor hun zelfbeeld dus juist ook ondersteunend zijn.

De omgangsvormen en ongeschreven regels die bij internet horen, kunnen voor lvb’ers echter een mijnenveld zijn. Ze hebben vaak meer moeite met het inschatten van contacten op internet. Online hebben ze minder houvast aan gezichtsuitdrukkingen, omdat op het platte scherm niet altijd goed te zien is wat de ander precies bedoelt. Ironie of grappen komen daardoor niet altijd goed uit de verf.

Ook heeft deze groep jongeren  een groter risico om slachtoffer of dader te zijn bij online misstanden, zoals cyberpesten of digitaal kinderlokken (grooming). Ze vinden het vaker moeilijk om de consequenties op lange termijn in te schatten.

MediaWijsheid | VPNGids | Kennisplein | NL Jeugdinstituut

Lees ook
Ik ben ook online!

Trending

LAATSTE NIEUWS

Ook Britse overheid wil inzage in werking AI toepassingen

De Britse overheid is met name geïnteresseerd over 'model weights' die bedrijven gebruiken in hun AI-modellen. Dit soort factoren kunnen in een AI-toepassing de...

Bingewatchers