EU Recht van Reparatie
E

Het begon allemaal eind 2019. De net aangestelde Europese Commissie had net haar Green Deal gepresenteerd, de uitgelezen kans om reparatie als essentieel onderdeel van een duurzame samenleving op de voorgrond te plaatsen.

R2R23 2We begonnen het jaar met de lancering van de #LongLiveMyPhone-campagne – om mensen bewust te maken van de vele problemen die ons ervan weerhouden smartphones langer te gebruiken en te repareren, en wat beleidsmakers moeten doen om het probleem op te lossen. Meer dan 26.000 mensen tekenden onze petitie. 2020 was het jaar waarin reparatie essentieel werd en we bleven aandringen om het zo hoog mogelijk op de politieke agenda van de EU te krijgen. In 2021 hebben we een aantal wetgevingsprocessen beïnvloed en het schandaal van de ingebouwde veroudering van printers en de absurditeit van het gebrek aan herstelbaarheidsvereisten voor beeldverwerkingsapparatuur onder de aandacht gebracht.

In 2022 stelde de Europese Commissie  regels op voor ecodesign voor smartphones en tablets, inclusief herstelbaarheidseisen en een reparatiescore. Hoewel ze verre van perfect zijn, zullen ze voor het eerst van fabrikanten eisen dat ze een reeks reserveonderdelen voor ten minste 7 jaar beschikbaar stellen aan consumenten. Fabrikanten zullen zich ook moeten committeren aan het beschikbaar stellen van software- en beveiligingsupdates gedurende ten minste 5 jaar nadat een product van de markt is gehaald.

Right2Repair

2022 was een druk jaar vol protesten en internationale bijeenkomsten zoals Fixfest 2022 en EU Advocacy. Na zwaar lobbyen hebben de EU-instellingen een herstelbaarheidsvereiste binnen de batterijrichtlijn gevonden. Dit vereist dat fabrikanten van de meeste consumentenproducten ontwerpen bedenken waarmee gebruikers hun batterij zelf kunnen vervangen en afstappen van wegwerpapparaten met een een wegwerpbatterij.

Ondanks deze resultaten is de vooruitgang laag. Het zal nog jaren duren voordat beide wetten van kracht worden. Even zorgwekkend waren we getuige van tal van vertragingen in nieuwe wetgeving die door de Europese Unie was aangekondigd, bijvoorbeeld de aanstaande consumentenwetgeving ter bevordering van reparatie. Bovendien pakt geen van de wetgeving die in voorbereiding is, de reparatiekosten aan: van fabrikanten eisen dat ze reserveonderdelen beschikbaar stellen, betekent niet dat de onderdelen betaalbaar zullen zijn. Bovendien blijven softwarepraktijken die de repareerbaarheid en levensduur van producten bedreigen, floreren.

Right to Repair | Fixfest 2022 | EU Advocacy

Cloudzeeland transparent witEigenlijk overziet de discussie drie belangrijke onderdelen: (1) de mogelijkheid tot reparatie en voor welke prijs, (2) beschikbaarheid van onderdelen en voor welke prijs (OEM) en (3) de mogelijkheid tot reparatie met niet-OEM onderdelen, met behoud van originele functionaliteit.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

META’s ‘Accoord of betalen’

Meta probeert gebruikers te dwingen om ofwel akkoord te gaan met het delen van hun data voor gepersonaliseerde reclame op platforms zoals Facebook, ofwel...