Maatregelen tegen verkeerd gebruik van algoritmen
M

Om te voorkomen dat burgers in de problemen komen als gevolg van verkeerd gebruik van algoritmes, gaat de overheid maatregelen nemen.

Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) in een aantal brieven aan de Tweede Kamer. Het aanstellen van een algoritmetoezichthouder, transparantie over het gebruik van algoritmen en implementatie van effectieve Europese regelgeving zijn daarbij speerpunten.

Nu gebruikt onze overheid algoritmes onder andere voor:

  1. het innen van openstaande boetes en het voorkomen van schuldenoploop van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  2. het opsporen van bewust of onbewust misbruik van AOW-uitkeringen voor alleenstaanden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  3. het detecteren van specifieke regelovertredingen en het bieden van hulp bij het vinden van werk van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Het onderzoek moet in kaart brengen welke maatregelen uitvoeringsorganisaties moeten nemen om bij de ontwikkeling en het gebruik van systemen, mensenrechten te beschermen en hoe zij deze bescherming kunnen versterken.

Kamerbrief  van Huffelen

Lees ook
Problemen algoritmes voorkomen is de inzet van de overheid

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe toepassingen met AI

Bij de toepassingen van AI is het meer hollen dan stilstaan. Toch willen we je een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden niet...