Europese adviesraad rond AI
E

Tijdens de afgelopen G20-top in New Delhi, maakte de EC-voorzitter Ursula von der Leyen bekend dat ze een adviesraad wil laten oprichten die zich moet buigen over kunstmatige intelligentie (AI).

Ze opende haar betoog door te stellen dat de toekomst digitaal is en dat we omzichtig moeten omgaan met AI, dat op Europees nivo gestuurd en gemonitord zou kunnen worden. Het plan is om zowel wetenschappers als ondernemers en andere innovators bij het beleid te betrekken – gecombineerde kennis moet tot een heldere strategie kunnen leiden.

Het is niet voor het eerst dat Europa de impact van AI op zijn burgers onder de aandacht brengt. Drie jaar geleden was er de discussie rond het mogelijk verbieden van gezichtsherkenning op openbare plaatsen. In juni van dit jaar heeft het Europees Parlement voor de Artificial Intelligence Act gestemd, waardoor het (in principe) verboden werd om in real-time en massaal biometrische gegevens te verzamelen.

Artificial Intelligence Act

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...