Bibliotheken en digitaal burgerschap
B

Het thema digitaal burgerschap wordt binnen de bibliotheeksector breed omarmd, maar er is nog weinig aandacht voor actuele thema’s.

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, desinformatie en creatieve technologie. Bij het inrichten van hun aanbod werken bibliotheken samen met partners. De belangrijkste zijn het primair onderwijs, de gemeente, provinciale steunorganisaties en welzijnsorganisaties. Belangrijke doelgroepen zijn jeugd van 4 tot 12 jaar en senioren. In mindere mate zijn jeugd van 12 tot 18 jaar en het jonge kind (32%) doelgroep. Verder is er aandacht voor laaggeletterden, anderstaligen en taalarme gezinnen.

In 2021 zijn de KB, SPN en bibliotheken met subsidie van Stichting Pica gestart met de inrichting van de landelijke programmalijn digitaal burgerschap. Deze programmalijn ondersteunt bibliotheken bij de invulling van hun rol om digitaal burgerschap te positioneren in het hart van lokale gemeenschappen. Tot eind maart 2022 werd de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.

Eind september 2022 start de nieuwe fase van de programmalijn. Bibliotheken kunnen dan beginnen met het maken van een lokaal plan en het opzetten van programmering.

KBNetwerk | Onderzoekresultaten | SPN | Stichting Pica

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

META’s ‘Accoord of betalen’

Meta probeert gebruikers te dwingen om ofwel akkoord te gaan met het delen van hun data voor gepersonaliseerde reclame op platforms zoals Facebook, ofwel...