Asfalttrein recyclet wegdek ter plekke
A

Rijkswaterstaat streeft naar verdere verduurzaming en circulair werken

De Asphalt Recycling Train (ART) bestaat uit een reeks machines die beschadigd wegdek ter plekke recyclet. De ART beweegt met twee meter per minuut en bestaat uit machines die het bestaande asfalt met infrarood licht verhitten, waardoor het bitumen zacht wordt en het asfalt loskomt. Vervolgens wordt de toplaag weggeschept en vermengd met een kleine hoeveelheid nieuwe grondstof. Een conventionele asfaltmachine spreidt het gerecyclede asfalt weer uit en een wals verdicht het geheel. Binnen zes uur is de weg weer berijdbaar.

Deze werkwijze biedt vele voordelen, zoals het verminderen van transportbewegingen en CO2-uitstoot met naar schatting 65%, en minder overlast voor omwonenden. Het oude asfalt wordt voor 100% hergebruikt, wat bijdraagt aan circulair wegdekonderhoud. Bovendien blijft de steengrootte in het asfalt gelijk, wat de kwaliteit ten goede komt.

Voor de pilot wordt een ART uit Argentinië gebruikt, met een team specialisten uit Tsjechië. Nederlandse technici worden opgeleid om de ART in de toekomst zelfstandig te kunnen bedienen. De pre-heaters van de ART verhitten het asfalt tot boven de 70˚C; momenteel met propaan, maar in de toekomst met een duurzamer mengsel van 30% waterstof.

Onderzoekers van de Universiteit Twente monitoren de pilot, en de opgedane kennis wordt open source gedeeld met de sector. Hoewel de machines zelf momenteel nog niet duurzaam zijn, is er een ambitie om deze in de toekomst elektrisch te laten werken en de pre-heaters geschikt te maken voor een mix met waterstof.

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...