Studenten en welzijn anno 2024
S

Niet alle studenten zijn emotioneel klaar om op dezelfde manier met het digitale leven om te gaan. Kinderen met emotionele problemen en hoge digitale vaardigheden zijn het meest kwetsbaar voor negatieve gevolgen van intensief internetgebruik.

Als de schermtijd op scholen wordt verminderd, is het belangrijk om deze te vervangen door zinvolle leeractiviteiten die leerlingen stimuleren om betrokken te zijn bij momenten weg van schermen. Digitale platforms bieden momenteel functies om de schermtijd zelf te reguleren, waarbij de verantwoordelijkheid voor digitaal welzijn bij de gebruiker wordt gelaten.

Leerkrachten in Denemarken voeren datagestuurde welzijnsaudits uit, waarbij wekelijks de stemming van hun leerlingen en de slaap- en eetgewoonten worden gecontroleerd met behulp van een app. De resultaten van de klas worden getoond op een whiteboard en studenten discussiëren in groepjes over manieren om bijvoorbeeld hun slaapgewoonten te verbeteren.

Het schoolklimaat speelt dus een belangrijke rol in het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het creëren ervan, maar volgens leerkrachten kunnen ouders een rolmodel zijn op het gebied van welzijn en het gebruik van technologie. Er is een reeks praktijkideeën gepubliceerd om leerkrachten (en ouders) te helpen om digitaal welzijn te ondersteunen, zoals het Harvard Centre for Digital Thriving, Common Sense Education repository en de door de EU gefinancierde ‘Digital Wellbeing@Schools‘.

Lees ook
Jongeren en social media (3)
Jongeren en nieuwe technologieën

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...