Ontwikkeling hersenimplantaten
O

De race om hersenimplantaten bij mensen te plaatsen escaleert snel, grotendeels aangewakkerd door Elon Musk’s Neuralink, dat nu vrijwilligers rekruteert voor klinische tests. Musk’s visie reikt naar samensmelting met AI, maar het uiteindelijke doel is het verbeteren van het leven van verlamde individuen door het aansturen van apparaten met gedachten. Concurrenten zoals Synchron en nieuwkomers zoals Forest Neurotech zijn evenzeer in de race, met verschillende benaderingen en financieringen.

De geschiedenis van brein-computerinterfaces (BCI’s) begon decennia terug in de academische wereld, maar nu trekken ze grote bedrijven aan, gestimuleerd door Musk’s pionierswerk. Overheidsinvesteringen, zoals die van DARPA en NIH’s Brain Initiative, hebben ook aanzienlijk bijgedragen aan de vooruitgang. Synchron en Precision Neuroscience experimenteren met minder invasieve implantaten, terwijl Motif Neurotech en Forest Neurotech zich richten op behandelingen voor psychische aandoeningen door middel van stimulatie en echografie.

Elk bedrijf heeft zijn eigen benadering: Synchron heeft een implantaat ontwikkeld dat via een bloedvat in de hersenen neurale signalen verstuurt, terwijl Precision Neuroscience dunne filmarrays gebruikt voor minder invasieve metingen. Motif Neurotech en Forest Neurotech onderzoeken beide niet-invasieve methoden voor stimulatie en lezing van hersenactiviteit, waarbij Motif’s apparaat werkt via draadloze magneto-elektrische technologie en Forest zich richt op echografie.

Deze bedrijven hebben al veelbelovende resultaten laten zien in hun vroege onderzoeken. Synchron slaagde erin neurale signalen veilig te verzenden en patiënten in staat te stellen te sms’en en te surfen. Precision Neuroscience heeft gedetailleerdere hersenactiviteit gemeten dan voorheen mogelijk was, terwijl Motif Neurotech aantoont dat het hersenstimulatie kan leveren zonder direct contact met de hersenen.

Ondanks de vooruitgang zijn er nog obstakels te overwinnen. De diversiteit aan benaderingen suggereert dat er geen allesomvattende oplossing is en de uitdagingen variëren van technische complexiteit tot ethische aspecten rondom menselijke proeven.

De komende jaren zullen cruciaal zijn om te zien welke van deze veelbelovende technologieën daadwerkelijk succesvol zullen zijn en de menselijke functionaliteit op een tastbare manier zullen beïnvloeden.

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...