EU, VS en VK bespreken cyberbeleidskwesties
E

Op 14 december hielden de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hun eerste cyberdialoog in Brussel. De EU en het VK benadrukten de noodzaak om werk te maken van een open, vrije, stabiele en veilige cyberruimte waarin de mensenrechten en de fundamentele vrijheden worden geëerbiedigd, zoals besproken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK.

Beide landen hebben updates verstrekt over de meest recente wetgevingsontwikkelingen op deze gebieden en zijn overeengekomen hun uitwisselingen over beleidsontwikkelingen voort te zetten, onder meer via het cyber-actieprogramma van de Verenigde Naties, het vergroten van de wereldwijde cyberweerbaarheid en het aanpakken van kwaadwillige cyberactiviteiten.

De 9e cyberdialoog tussen de Europese Unie de VS vond 6 december 2023 plaats in Brussel. De EU en de VS bespraken hun samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging; een veilig en betrouwbaar internet en stabiliteit in cyberspace, de virtuele wereld van internet en computernetwerken.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...