AI-toepassingen in de Zorg (2)
A

Nederland een groot tekort aan zorgmedewerkers terwijl de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben we in 2040 zo’n 600.000 extra medewerkers nodig. Kan AI bijdragen aan efficiëntere zorgverlening en daarmee misschien wel de zorg redden?

AI biedt veel voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Zo is er momenteel nog geen grootschalige toepassing van AI. De daadwerkelijke effecten in de zorg zijn daarom lastig in te schatten. Ook kan het verschillende ethische vragen oproepen. Want wat is uiteindelijk van meer waarde: het oordeel van een ervaren arts of een AI-systeem? Mogen artsen behandelingen ‘zomaar’ staken wanneer een algoritme dat adviseert? En waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de arts?

Het Erasmus MC wil de ontwikkelingen van AI omarmen, maar wil ook dat het uitlegbaar is en voldoet aan alle ethiekprincipes.

Erasmus AI Ethiek-lab

Lees ook
AI-toepassingen in de Zorg (1)
AI voorspelt oorsprong tumoren
ChatGPT gecombineerd in triageproces
4D VR-weergave van het hart voor preoperatieve planning

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...