AI-toepassingen in de zorg (1)
A

De inzet van AI in de gezondheidszorg levert al een positieve impact op de samenleving, door de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verhogen en tegelijkertijd de kosten op macroniveau beheersbaar te houden.

AI helpt bijvoorbeeld in het vroegtijdig opsporen van afwijkingen bij pasgeborenen, waarmee veel kwaliteit van leven gewonnen kan worden en gevolgschade voor gezondheid en bijbehorende zorg- en maatschappelijke kosten voorkomen worden.

Maar denk ook aan het inzetten van AI om het beste behandelplan voor oncologiepatiënten op te stellen. Op basis van de genetische karakteristieken van tumoren of het voorspellen van het herstel na een operatie, kunnen vroegtijdig preventieve interventies beter ingezet worden om het herstel te bespoedigen.

Buiten het ziekenhuis levert de inzet van AI op een aantal gebieden ook al een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld in het verkorten van de wachttijden voor de intake bij gemeenten voor Wmo-zorg. Hiermee verbetert de toegankelijkheid van zorg en kan beter geadviseerd worden over eventueel passende (informele) zorgvormen.

Lees ook
AI voorspelt oorsprong tumoren
ChatGPT gecombineerd in triageproces
4D VR-weergave van het hart voor preoperatieve planning

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

META’s ‘Accoord of betalen’

Meta probeert gebruikers te dwingen om ofwel akkoord te gaan met het delen van hun data voor gepersonaliseerde reclame op platforms zoals Facebook, ofwel...