Doorbraak: Waterstof en grafeen uit plastic afval
D

In de zoektocht naar zowel milieu-vriendelijk recycling als ook het terugwinnen van energie is men inmiddels in staat gebleken om uit plastic afval waterstof en grafeen te winnen.

Het plastic afval wordt verzameld en direct in een reactor geplaatst, zonder dat het vooraf gesorteerd of gereinigd hoeft te worden. Dit is een aanzienlijk voordeel, omdat het de voorbereidende stappen vereenvoudigt en de verwerkingskosten verlaagt.

In de reactor ondergaat het plastic afval een proces genaamd Flash Joule-verhitting, waarin het plastic kortstondig wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen (tot 2826.850℃elcius). Deze intense verhitting veroorzaakt de ontleding van het plastic, waarbij waterstofgas vrijkomt en grafeen wordt gevormd.

Het waterstofgas dat tijdens de verhitting vrijkomt, wordt verzameld en gescheiden van andere gassen. Tegelijkertijd wordt het gevormde grafeen ook uit het proces gefilterd. Het grafeen dat wordt geproduceerd, wordt verkocht op de markt. Zelfs als het voor een fractie van de marktprijs wordt verkocht, kan het de kosten van het waterstofproductieproces dekken.

Het resulterende waterstofgas kan worden opgeslagen en ingezet voor verschillende toepassingen, zoals schone brandstof voor voertuigen, elektriciteitsopwekking of industriële processen.

Dit proces heeft duidelijke voordelen, waaronder de mogelijkheid om waterstof te produceren zonder de gebruikelijke voorbereidingsstappen voor plastic afval en de productie van waardevol grafeen als bijproduct. Het kan inderdaad een interessante alternatieve bron van schone waterstof zijn in vergelijking met groene en grijze waterstofproductie.
Flash-Joule

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

META’s ‘Accoord of betalen’

Meta probeert gebruikers te dwingen om ofwel akkoord te gaan met het delen van hun data voor gepersonaliseerde reclame op platforms zoals Facebook, ofwel...