• Logo Gilde Walcheren

EU – Voorlopig akkoord over de Data Act
E

Deze dataverordening moet de basis vormen voor een Europese data-unie, waar iedereen toegang heeft tot zijn eigen gegevens die bedrijven verzamelen en baas is over zijn/haar eigen data, zo is het uitgangspunt.

De Europese Ministerraad heeft de voorstellen van de Europese Commissie grotendeels overgenomen. Hier en daar zijn wel enkele onduidelijkheden weggenomen. Bovendien worden bedrijfsgeheimen beter beschermd.

Het voorlopig akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de Raad van de Europese Unie. Het streven van de Raad is om het akkoord zo snel mogelijk voor te leggen aan de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Zij zijn verenigd in COREPER, wat staat voor Comité des Représentants Permanents.

Lees verder

Trending

LAATSTE NIEUWS

Ook Britse overheid wil inzage in werking AI toepassingen

De Britse overheid is met name geïnteresseerd over 'model weights' die bedrijven gebruiken in hun AI-modellen. Dit soort factoren kunnen in een AI-toepassing de...

Bingewatchers