Invoering BSN voor Caribisch Nederland
I

De meeste inwoners van Caribisch Nederland hebben geen burgerservicenummer (bsn) en DigiD. Zij hebben wel een eilandelijke id-kaart, maar die kan niet veilig en goed aansluiten op DigiD. Het kabinet wil daarom de burgers van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba een Europees-Nederlandse bsn en DigiD toekennen. Daarvoor is nu een voorstel voor wetswijziging ingediend, om zo de wet- en regelgeving aan te kunnen passen.

Met 5 wetswijzigingen krijgen de Openbare Lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de mogelijkheid om het bsn voor inwoners te gaan registreren en verwerken.

Het BSN geeft inwoners van Caribisch Nederland een uniek en persoonsgebonden nummer. Eenzelfde nummer dat overheden in Europees Nederland gebruiken om gegevens van personen online vast te stellen. Het wetsvoorstel regelt ook het online doorgeven van een verhuizing binnen een Openbaar Lichaam. Je bent dan niet meer verplicht om aan een balie te verschijnen.

De internetconsultatie van het wetsvoorstel is inmiddels gestart. Tegelijkertijd wordt het voorstel aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES voorgelegd. Het streven is dat de wetswijzigingen in 2025 ingaan.

Digitale Overheid

 

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...