De razendsnelle opkomst van weglak-software
D

Er is momenteel een bizar grote vraag naar anonimiseringssoftware.

Dat deze vraag toeneemt is met name te danken aan recent ingevoerde wetgeving waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet open overheid (WOO), waardoor de overheid verplicht is om overheidsinformatie openbaar te maken, terwijl er ook strikte regelgeving geldt voor het vrijgeven van persoonsgegevens.

Voor de AI-software werden algoritmen ontwikkeld die zelfstandig persoonsgegevens herkennen. Het algoritme scant documenten en herkent onder meer BSN-nummers, telefoonnummers, voornamen en achternamen.

Lees verder > | AVG | WOO

CloudZlogo klein23Autonoom scannen zal vooralsnog niet gebeuren; algoritmes moeten continue getraind worden en moeten daarbij altijd worden gecontroleerd, ook omdat nieuwe EU wetgeving dat verplicht.

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...