De razendsnelle opkomst van weglak-software
D

Er is momenteel een bizar grote vraag naar anonimiseringssoftware.

Dat deze vraag toeneemt is met name te danken aan recent ingevoerde wetgeving waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet open overheid (WOO), waardoor de overheid verplicht is om overheidsinformatie openbaar te maken, terwijl er ook strikte regelgeving geldt voor het vrijgeven van persoonsgegevens.

Voor de AI-software werden algoritmen ontwikkeld die zelfstandig persoonsgegevens herkennen. Het algoritme scant documenten en herkent onder meer BSN-nummers, telefoonnummers, voornamen en achternamen.

Lees verder > | AVG | WOO

CloudZlogo klein23Autonoom scannen zal vooralsnog niet gebeuren; algoritmes moeten continue getraind worden en moeten daarbij altijd worden gecontroleerd, ook omdat nieuwe EU wetgeving dat verplicht.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...