Onderzoek naar suikervervanger Erythritol
O

Mogelijk verband tussen verhoging van erythritolspiegels en een verhoogd stollingsrisico.

Erythritol wordt slecht door het lichaam gemetaboliseerd. In plaats daarvan komt het in de bloedbaan terecht en verlaat het lichaam via urine. Maar terwijl het door de vaten reist, brengt het daar wel schade aan. “Het maakt onze bloedplaatjes plakkeriger en vatbaarder voor stolsels,” legt onderzoeker Stanley Hazen uit. En dat is best zorgelijk. Dat bloedplaatjes namelijk naar behoren functioneren, is essentieel. “Bloedplaatjes hebben een belangrijke taak bij het stoppen van bloedingen,” vertelt Hazen. “Ze zijn de eerste circulerende cel die helpt de bloedstroom op de plaats van de verwonding te stoppen. Maar door erythritol worden deze bloedplaatjes als het ware hyperreactief.”

Het betekent dat er mogelijk een verband bestaat tussen een verhoging van erythritolspiegels en een verhoogd stollingsrisico. En dat verhoogt op zijn beurt weer de kans op hart- en vaatziekten. Het is een alarmerende ontdekking.

Scientas | Erythritol

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...