Gezond opgroeien met media
G

Het omgaan met media in een huishouden met jonge kinderen vereist geduld, tact en improvisatievermogen van ouders. Vragen over het gebruik van schermen en geschikte inhoud worden vaak gesteld. De beschikbaarheid van programma’s en apps voor jonge kinderen is enorm toegenomen, met tablets en smartphones die al vroeg in het leven van kinderen worden geïntroduceerd.

Mediaopvoeding

Dit heeft geleid tot meer en zelfstandiger mediagebruik op jonge leeftijd. Media spelen een grote rol in de opvoeding en ouders staan voor de uitdaging om controle te behouden over het mediagebruik van hun kinderen en tegelijkertijd een gezonde ontwikkeling te bevorderen. Dit vereist mediaopvoeding, dat rekening houdt met activiteiten zonder media. Het onderwerp mediaopvoeding is cruciaal in het algemene opvoedingsproces, vooral gezien de groeiende rol van media in het dagelijks leven van kinderen.

Het doel is om te begrijpen hoe kinderen met verschillende media omgaan en hoe ouders hen hierin begeleiden. In 2023 lag de focus op het thema ‘Balans: bewegen met media’, waarbij onderzoek werd gedaan naar het zit-, lig- en beweeggedrag van kinderen van 0 tot 6 jaar en de rol van ouders hierin.

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met hogeschool Windesheim en het Trimbos-instituut, toonde aan dat digitale media een integraal onderdeel zijn geworden van het leven van jonge kinderen. Ouders maken zich soms zorgen over de balans tussen bewegen en stilzitten bij hun kinderen, hoewel niet alle activiteiten en leeftijdsgroepen hier hetzelfde mee omgaan. Sommige ouders ervaren digitale media als belemmerend voor het beweeggedrag van hun kinderen, terwijl anderen zich minder zorgen maken of zich minder bewust zijn van mogelijke negatieve gevolgen.

Ouders erkennen over het algemeen hun rol in de digitale opvoeding, maar geven aan dat ze het soms moeilijk vinden om het goede voorbeeld te geven.

Download het onderzoek

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...