Productie van groene waterstof
P

Een nieuwe manier van splitsen kan de productie van waterstof aanzienlijk goedkoper maken, volgens recent onderzoek dat is gepubliceerd in Nature Materials. Groene waterstof wordt geproduceerd door hernieuwbare elektriciteit te gebruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het innovatieve aspect van dit onderzoek is de eliminatie van het dure membraan in watersplitsingsapparaten. In plaats daarvan worden waterstof en zuurstof geproduceerd in afzonderlijke kamers, wat de efficiëntie verbetert en de kosten aanzienlijk verlaagt.

De traditionele elektrolyzers, die meer dan 230 jaar geleden werden geïntroduceerd, gebruiken een membraan om waterstof en zuurstof gescheiden te houden. Dat membraan is echter één van de duurste componenten. Het nieuwe ontwerp ontkoppelt de elektrolyse, waarbij waterstof en zuurstof in tijd of ruimte worden gescheiden. Deze benadering lijkt efficiënt te werken met wisselende hoeveelheden elektriciteit, wat het koppelen aan  bronnen zoals wind- en zonne-energie vergemakkelijkt.

Hoewel het huidige laboratoriummodel nog niet op industriële schaal werkt, kan het, indien succesvol opgeschaald, zware industrieën zoals staalproductie en kunstmestproductie helpen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Ondanks praktische obstakels, zoals het gebruik van dure metalen in de elektroden en het toevoegen van potentieel schadelijke stoffen, werkt het onderzoeksteam al aan een volgende generatie van het apparaat. Het succes ervan zou aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor het verduurzamen van koolstofintensieve industrieën en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.
Groene waterstof

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...