Waardengedreven Digitaliseren 2024
W

Digitalisering heeft aanzienlijke impact op ons leven, wonen en werken, en transformeert de samenleving ingrijpend. De invloed van digitalisering, via het internet, smartphones, apps en online platformen, is alomtegenwoordig.

Opkomende technologieën, zoals generatieve kunstmatige intelligentie, zullen deze impact verder vergroten. Volgens de Nederlandse overheid moeten wij ons adequaat voorbereiden op deze fundamentele verandering, om kansen niet te missen en te voorkomen dat de samenleving wordt geconfronteerd met twijfelachtige producten en diensten, evenals de grote risico’s daarvan. Voorbeelden variëren van het verspreiden van misleidende informatie tot discriminerende algoritmes door overheidsinstanties.

Het oplossen van deze uitdagingen begint met het stellen van essentiële vragen over de gewenste digitale wereld, het opbouwen van vertrouwen en het waarborgen van inclusiviteit. Het Nederlandse kabinet heeft stappen ondernomen, zoals het aanstellen van een coördinerend bewindspersoon voor Digitalisering, en heeft de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren gepresenteerd aan de Tweede Kamer in november 2022, met een update over behaalde resultaten en recente ontwikkelingen in december 2023.
Werkagende 2023  Werkagenda 2024

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...