ACM – webwinkels en nepkortingen
A

Sinds 1 januari 2023 houdt de ACM toezicht op de aangescherpte regels voor van-voor prijzen. Het uitgangspunt is dat de korting wordt gegeven op de laagste prijs waarvoor het product werd aangeboden in de 30 dagen die aan de korting vooraf gaan. Op die regel gelden een paar uitzonderingen, namelijk voor bederfelijke producten, producten die nog geen 30 dagen op de markt zijn en oplopende kortingen (stapelkortingen, bijvoorbeeld van 10% naar 20% naar 30% korting).

De afgelopen maanden heeft de ACM de kortingen van online verkopers gecontroleerd in de sectoren kleding, consumentenelektronica en beddenspeciaalzaken. Van de gecontroleerde bedrijven bleek een groot gedeelte de regels structureel te overtreden. De ACM gaat nu handhaven. Bij het vaststellen van een overtreding kan de ACM een boete of een last onder dwangsom opleggen.

De prijs is een van de belangrijkste kenmerken van het product waarop de consument zijn aankoopbeslissing baseert. Ondernemers weten dat natuurlijk ook en maken daarvan gebruik en helaas soms misbruik. Wij zien verschillende zaken fout gaan bij de prijsvermelding:

Zo ziet de ACM dat bedrijven een korting vermelden ten opzichte van een hoge prijs die eerder gold, maar niet gedurende de afgelopen 30 dagen. De prijs die de afgelopen 30 dagen gold, staat wel ergens vermeld, maar wordt niet als referentieprijs voor de korting gebruikt. Dit is niet juist. De korting moet worden gegeven op en vermeld worden bij de laagste prijs die de afgelopen 30 dagen gold.

Soms wordt ook de adviesprijs vermeld op een manier die de consument op het verkeerde been zet. Dit kan misleidend zijn. Belangrijk is dat de consument geen korting wordt voorgespiegeld die in feite geen korting is.

Ook is het misleidend als de van-prijs van een grote verpakking van een product wordt gezet naast een voor-prijs van een kleinere verpakking van datzelfde product.

Voor de consument is het belangrijk om te kijken naar de prijs die hij uiteindelijk moet betalen. Hij moet zich niet op het verkeerde been laten zetten door een nepkorting.

Lees ook
Webshop of Nepshop?

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...