AI in de strijd tegen blindheid
A

Vroege (h)erkenning en behandeling van de ziekte staan gelijk aan veilig zicht

Met de stijgende ouderdom in onze samenleving neemt ook het aantal patienten, die aan een oogziekte lijden, toe. In het Verenigd Koninkrijk is bijna 10 procent van de poliklinische afspraken van de NHS gerelateerd aan oogproblemen. In Nederland hebben we het over ruim 300.000 personen die aan een visuele beperking lijden.

Een recente studie (EN) in  het British Journal of Ophthalmology schatte dat 25,3 procent van de mensen in Europa die ouder zijn dan 60 jaar vroege tekenen van AMD hebben. In het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen ongeveer 200 mensen per dag ook een ernstige vorm van AMD, natte AMD genaamd, die blindheid veroorzaakt als gevolg van bloedingen aan de achterkant van het oog.

Oogartsen hebben moeite om al deze patiënten te zien en te behandelen. De toename van het aantal patienten, technische ondersteuning en onderbezetting van specialisten speelt hierbij een grote rol. Daardoor worden velen blind vanwege vertragingen in diagnose en behandeling.

Technologie kan hierbij uitkomst bieden. Nieuwe oogscanners, bekend als optische coherentietomografie (OCT)-apparaten, worden ingezet in optometriepraktijken. Deze geavanceerde scanners kunnen zeer hoge resolutiebeelden van het netvlies maken. AI kan een belangrijke rol spelen bij het herkennen van de symptomen van de oogaandoening. Al in 2018 publiceerde DeepMind een ‘proof-of-concept’ verslag  in Nature, waaruit blijkt dat een AI-systeem OCT-scans kan analyseren en beoordelen op meer dan 50 netvliesaandoeningen en waarbij de diagnose van de aandoening vergelijkbaar is met die van deskundige oogartsen.

Het is dus uiterst belangrijk om het AI-algoritme te trainen op een gevarieerde set gegevens (lees: patienten en de kennis/ resultaten van oogspecialisten), die ervoor moeten zorgen dat er in korte tijd een zo goed mogelijke diagnose wordt gesteld. Zodra dat het geval is, kan het AI-systeem op grote schaal in de gemeenschap worden ingezet. Het algoritme zal daardoor in staat zijn om mensen met de slechtste prognose in lokale behandelpraktijken te identificeren en te prioriseren, zodat we ze daarna in ziekenhuizen kunnen behandelen. Dit zal chronische ziekten zoals AMD zeer zeker terugdringen.

Wired Oogfonds AMD

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...