Google en de Open source LLM gemeenschap
G

Dat Google zich bedreigd zou voelen door de open source LLM (Language Model) community is onwaarschijnlijk. In feite heeft Google zelf bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende open source NLP (Natural Language Processing) tools en modellen, waaronder de TensorFlow bibliotheek en de BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) taalmodel.

In plaats daarvan is het waarschijnlijker dat Google en andere technologiebedrijven de ontwikkelingen in de LLM-community nauwlettend volgen en deze integreren in hun eigen producten en diensten.

Open source gemeenschappen spelen vaak een belangrijke rol in het bevorderen van innovatie en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Bedrijven zoals Google zijn zich hiervan bewust en werken vaak samen met open source gemeenschappen om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te verbeteren.

In maart 2022 werd gemeld dat er een onbedoeld lek was opgetreden bij Meta (voorheen bekend als Facebook), waardoor een deel van hun interne LLaMA (Language Learning and Modeling Architecture) model toegankelijk was geworden voor het publiek. Dit model behoort tot een van de grootste taalmodellen die op dat moment bekend waren, met ongeveer 1,5 biljoen parameters.

Naar verluidt hebben verschillende onderzoekers en ontwikkelaars van de open source gemeenschap hierdoor toegang gekregen tot de code en hebben ze ermee geëxperimenteerd om nieuwe innovaties te creëren en bestaande toepassingen te verbeteren. Dit omvatte onder andere het bouwen van nieuwe chatbots, het ontwikkelen van betere vertaalmodellen en het verbeteren van de prestaties van bestaande taalmodellen.

Het incident benadrukt echter wel de belangrijke rol die open source gemeenschappen spelen in het bevorderen van innovatie en het verbeteren van technologieën.

Binnen korte tijd bouwde de open source community een fatsoenlijke concurrent van ChatGPT. Nog niet zo goed, maar een flinke stap op weg. Open-source modellen zijn sneller, kunnen sneller worden aangepast, ze zijn privacyvriendelijker en goedkoper.

TensorFlow | BERT | Top LLM’s

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...