Getty beeldbank heeft eigen AI beeldgenerator
G

Afbeeldingen genereren met AI is hot. Programma’s zoals Dall.E 3 en Imagen kunnen, op basis van een tekstprompt, verbazingwekkende afbeeldingen maken.

De vraag is echter wie de intellectuele eigenaar is van deze afbeeldingen? Werken van kunstenaars en creators worden immers gebruikt bij het samenstellen van een plaatje zonder dat daar auteursrechten en toestemming van de intellectuele eigenaar voor worden betaald.

Beeldbank Getty Images is om die reden van meet af aan een fel tegenstander geweest van het licenceren van AI afbeeldingen omdat ze niet in opspraak wil komen door het schenden van eigendomsrechten van samengestelde plaatjes. In samenwerking met Nvidia stelt het nu zelf een online AI beeldgenerator beschikbaar die is getraind op de miljoenen afbeeldingen die deel uit maken van haar eigen, gelicenceerde beeldbank.

Getty Images levert de service tegen een vergoeding, waarbij de originele makers bij een samengestelde afbeelding compensatie krijgen voor het gebruik van hun eigen afbeelding(en).

GettyAI  Imagen  Dall.E3

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...