AI-pc een broodje aap?
A

AI-pc’s bestaan niet, in ieder geval niet zoals wij als consument menen te denken. Als er tegenwoordig maar AI in het onderwerp staat, wekken fabrikanten de indruk dat dat ook werkelijk zo is, maar in wezen is het vooralsnog een verkoop-argument om maar zoveel mogelijk hardware te slijten. AI-computers blazen hun marges op – zelfs als ze niet in staat of niet bereid zijn om deze opkomende functionaliteit te definiëren.

Voor Intel en AMD is het een feit: de AI-pc bestaat. Beide chipdesigners ontwikkelen de CPU’s voor de toestellen en fabrikanten zoals Dell en HP beweren al dat ze de AI-pc’s te koop aanbieden, al dan niet met AI chipset of AI videokaart.

Een AI-pc is een pc die continu over de gebruiker leert, het is een pc die het persoonlijke basismodel is binnen de gegevens op de pc en het is een pc die op een natuurlijkere manier met hem/haar/hen kan communiceren. Met betrekking tot ons internetgebruik zijn dat de browser- en applicatie-producenten die dat doen (cloudswise) en dat niet echt delen met de gebruiker maar voornamelijk met zichzelf.

AI-pc’s zullen dat niet op cloudnivo doen, maar op lokaal nivo – bij de gebruiker van de PC thuis of op het werk. Factor tijd speelt daarbij de cruciale grote rol – lokaal data opslaan in een chip is factor 600 sneller. Er zullen systemen komen die in staat zijn om gegevens te verwerken met 40 biljoen bewerkingen per seconde en zelfs meer. En in combinatie met bepaalde software-upgrades zal de ervaring echt naar een hoger niveau worden getild, wat de productiviteit ten goede zal komen. Als bij-effect zal dit dat weer een aanzienlijke negatieve vervangingscyclus van de pc(onderdelen) op gang zal brengen.

Ook bij het gebruik van een AI-pc moeten wij ons afvragen of de data waarmee AI-pc ons leert (kennen) wel bij de gebruiker blijft of ook haar weg vindt naar de cloud.

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...