Hoe accuraat zijn de data in basisregistraties?
H

Stelsel van Basisregistraties is van groot belang voor Nederland

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Overheden gebruiken het Stelsel van Basisregistraties onder andere voor het vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Het is dus van groot belang dat de gegevens in de basisregistraties kloppen. Verschillende gegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie worden vastgelegd in de 10 basisregistraties.

De gegevens worden veel en verplicht gebruikt in allerlei belangrijke (overheids)processen. Het ministerie van BZK onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van gegevens in de basisregistraties.

Lees het volledige rapport | VNG

Lees ook:
Verplicht inloggen in 2 stappen
Complexiteit probleem bij publieke dienstverlening

LAATSTE NIEUWS

Datingfraude – Liefde in de val

In de huidige digitale wereld, waar datingapps de norm zijn geworden voor het vinden van liefde, schuilt een verborgen gevaar: datingfraude. Oplichters maken gebruik...