Digitale geletterdheid is nu en niet ’toekomst’
D

Digitale zelfredzaamheid bij leerlingen (én docenten) is één van de ambities van ons onderwijs.

Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

In zes thema’s komen de vier vaardigheden van digitale geletterdheid aan bod:

  1. Informatievaardigheden
  2. Mediawijsheid
  3. ICT-basisvaardigheden
  4. Computational thinking

In september 2020 is er een Curriculumcommissie benoemd door het Ministerie van OCW. Deze commissie is ingesteld om advies te geven over het voorstel van Curriculum.nu voor het primair- en voortgezet onderwijs. De commissie geeft hierbij richtinggevende aanbevelingen voor bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het formele curriculum wettelijk is vastgelegd. Gaat alles goed, dan zal het nieuwe curriculum in schooljaar 2023-2024 van kracht worden.

Cirruculumcommissie

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...