Digitale geletterdheid is nu en niet ‘toekomst’
D

Digitale zelfredzaamheid bij leerlingen (én docenten) is één van de ambities van ons onderwijs.

Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

In zes thema’s komen de vier vaardigheden van digitale geletterdheid aan bod:

  1. Informatievaardigheden
  2. Mediawijsheid
  3. ICT-basisvaardigheden
  4. Computational thinking

In september 2020 is er een Curriculumcommissie benoemd door het Ministerie van OCW. Deze commissie is ingesteld om advies te geven over het voorstel van Curriculum.nu voor het primair- en voortgezet onderwijs. De commissie geeft hierbij richtinggevende aanbevelingen voor bijstelling van de kerndoelen en eindtermen waarmee het formele curriculum wettelijk is vastgelegd. Gaat alles goed, dan zal het nieuwe curriculum in schooljaar 2023-2024 van kracht worden.

Cirruculumcommissie

LAATSTE NIEUWS

Botnet update Q1-Q2 2024

Het overzicht van botnetbedreigingen van Spamhaus geeft een uitgebreid overzicht van botnetactiviteit wereldwijd. Het bevat essentiële informatie van de meest recente ontwikkelingen in botnetactiviteiten. Naast...