Voorlopig EU akkoord voor Gigabit Infrastructure Act
V

Versterking van de Europese digitale infrastructuur

Het voorlopige akkoord over de Gigabit Inafrstructure Act (GIA) tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie is een cruciale ontwikkeling voor de verbetering van de digitale infrastructuur in Europa.

De GIA streeft ernaar om het verkrijgen van vergunningen voor het aanleggen van (glasvezel)projecten te vereenvoudigen en te versnellen, wat zou moeten leiden tot een verbeterde beschikbaarheid van snel internet in de EU.

Hoewel het akkoord nog geen wet is, moeten de technische details nog worden uitgewerkt voordat de lidstaten hun goedkeuring kunnen geven. Na goedkeuring kan het later in het voorjaar worden gestemd en 18 maanden later van kracht worden zonder nationale omzetting.

Niet iedereen is positief over deze nieuwe wetgeving. De GSMA, de lobby van grote operatoren, heeft bezwaren geuit tegen mogelijke onbedoelde gevolgen, zoals een ‘agressieve en ongerechtvaardigde prijsregulering’, waarbij het voor kleinere spelers op de markt mogelijk is om sneller te concurreren met gevestigde operatoren die ervaring hebben met glasvezelaanleg en complexe procedures.

Door het vereenvoudigen van vergunningsprocedures en het bevorderen van toegang tot fysieke infrastructuur, zou de GIA de Europese digitale agenda moeten versterken en de weg vrijmaken voor een meer concurrerende en toegankelijke digitale markt.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...