De macht van big-tech platforms
D

Het is de wens van veel Web3-idealisten dat het gedecentraliseerde internet ook de macht van de grote platforms zal breken.

Deze platforms ontlenen hun marktmacht immers aan de integratie van talloze producten en diensten rondom een centrale marktplaats.

Hierbij leveren de platformaanbieders de infrastructuur waarop diverse vraag en aanbod samenkomen en ze bepalen tevens de ‘governance’, de spelregels en voorwaarden waarop gehandeld mag worden. Hieraan gekoppeld leveren ze ondersteunende diensten zoals reputatiesystemen, betaaldiensten, voorraadbeheer, klantprofielen, distributie en customer insights.

In ruil voor dit alles moeten gebruikers van het platform een vergoeding betalen, die bijvoorbeeld bij Apple en Google kan oplopen tot 30% van de verkoopprijs. Iets waar een groeiende weerstand tegen is.

Wisdom of the Crowd

LAATSTE NIEUWS

Bingewatchers