Openbare registers persoonsgegevens
O

Het Nederlandse demissionaire kabinet heeft een lijst gepubliceerd met 65 openbare registers waarin persoonsgegevens van Nederlanders zijn opgenomen, zoals het Kadaster en de Rechtspraak. Het gaat om 65 openbare registers waarin persoonsgegevens kunnen worden gevonden en die voor iedereen (digitaal) toegankelijk zijn.

Staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft deze lijst online beschikbaar gesteld na vragen van de Tweede Kamer. Deze vragen volgden op de behandeling van de Wet implementatie open data richtlijn. Het doel was om in kaart te brengen welke openbare registers persoonsgegevens van Nederlanders bevatten. Deze registers stellen een brede groep mensen in staat om met minimale beperkingen gegevens van Nederlandse burgers op te vragen.

De 65 registers zijn verdeeld over verschillende ministeries, met uitzondering van de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Financiën. Sommige registers, zoals het Kadaster en het register van gerechtelijke uitspraken, zijn algemeen bekend. Andere registers zijn minder bekend, zoals het register van duikerartsen en het Register Buitenlandse Kinderopvang.

De lijst bevat niet alleen informatie over onder welk ministerie de registers vallen, maar ook over de wettelijke grondslag voor het bijhouden ervan. Bijvoorbeeld, het Register van gevestigde apothekers is vastgelegd in de Geneesmiddelenwet.
Raadpleeg registers

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

META’s ‘Accoord of betalen’

Meta probeert gebruikers te dwingen om ofwel akkoord te gaan met het delen van hun data voor gepersonaliseerde reclame op platforms zoals Facebook, ofwel...