Kennis van ambtenaren over online veiligheid
K

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is uit een jaarlijkse onderzoek naar cyberbewustzijn gebleken dat ambtenaren hun kennis over online veiligheid als redelijk tot zeer goed ervaren. Een kwart vindt het eigen kennisniveau matig of slecht.

Uit het cybersecurity-onderzoek onder de doelgroep ambtenaren komt onder andere naar voren dat de ambtenaren bekend zijn met de meeste voorgelegde vormen van cybercriminaliteit. Alleen social engineering is bij 70% onbekend.

Social engineering is het misbruiken van menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid. Criminelen (social engineers) proberen vertrouwelijke informatie van iemand los te krijgen. Ze willen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens (phishing) en beveiligingscodes te weten komen of malware installeren.

Ook ervaart de helft van de ambtenaren geen belemmeringen bij het nakomen en onderhouden van afspraken over veilig online gedrag. Wel ziet driekwart van deze groep nog verbetermogelijkheden. Het meest noemt men het vergroten van kennis binnen de organisatie (41%), oefenen met cybersecurity (28%) en meer communicatie (23%).

Voor het complete overzicht van dit onderzoek klik op de button hieronder
Download

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling kweekvlees stagneert

Sinds mei 2024 wordt kweekvlees (kip) voor het eerst in de detailhandel verkocht bij Huber's Butchery in Singapore. Hoewel dit een doorbraak lijkt, is...