Nieuw Alzheimer remmend medicijn?
N

Het nieuw ontwikkelde geneesmiddel bevrijdt de hersenen van amyloïde plaques en vertraagt de achteruitgang van de hersenfunctie met maar liefst 35 procent.

Dankzij een nieuwe studie hebben onderzoekers een experimenteel medicijn ontwikkeld dat de achteruitgang van de ziekte bij mensen met een milde vorm van Alzheimer flink lijkt te remmen.

Het gaat om een medicijn dat Donanemab heet en maandelijks bij mensen met een milde vorm van Alzheimer werd geïnjecteerd. Aan de studie deden in totaal 1700 deelnemers mee. Na achttien maanden maakten de onderzoekers de balans op. En de Alzheimer-patiënten die het medicijn hadden ontvangen, bleken er sterk bij gebaat. Het team ontdekte bijvoorbeeld dat de deelnemers die het medicijn toegediend hadden gekregen 40 procent minder achteruitgegaan waren in hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren (denk aan autorijden, hobby’s uitoefenen en praten over actuele gebeurtenissen) in vergelijking met de deelnemers die een placebo hadden gekregen. Bovendien vertraagde het de progressie van de ziekte met 35 procent.

Scientas | Donanemab

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe toepassingen met AI

Bij de toepassingen van AI is het meer hollen dan stilstaan. Toch willen we je een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden niet...