Wat is sluipverbruik?
W

Energieverbruik vs technologische ontwikkelingen moet beter.

Elektrische apparaten verbruiken ook stroom als ze uit of in stand-by stand staan. Dit heet sluipverbruik. In een gemiddeld huishouden gaat er 450 kWh per jaar op aan sluimerverbruik.

Op 17 april 2023 heeft de EU Commissie in een nieuwe verordening aangenomen mbt eisen inzake ecologisch ontwerp voor het energieverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparaten in de uitstand, de stand-by stand en de netwerkstand.

Volgens de nieuwe voorschriften mag het stroomverbruik van een, onder de verordening vallend, apparaat in de uit-stand niet meer bedragen dan 0,5 watt. Netwerkapparaten met hoge netwerkbeschikbaarheid (‘HiNA’) mogen in de toekomst tot 8 watt verbruiken in stand-by. Twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening zal deze limiet dalen tot 7 watt. 

Hardware.info | HiNa

Europese richtlijn mbt energieverbruik apparaten en netwerkcomponenten staat al sinds 2014 op de EC agenda (HiNa).

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe toepassingen met AI

Bij de toepassingen van AI is het meer hollen dan stilstaan. Toch willen we je een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden niet...