Mozilla investeert US$30 miljoen in opensource-AI
M

Hiermee wil het bedrijf gaan werken aan ‘betrouwbare’ en opensource-AI.

De nieuwe startup zegt te werken aan een ‘ecosysteem’ van betrouwbare en opensource-AI. Het bedrijf wil met dat team gaan werken aan betrouwbare aanbevelingssystemen en grote taalmodellen in de trant van GPT-4. Op termijn wil de start-up echter een netwerk opbouwen van ‘gelieerde bedrijven en onderzoeksgroepen die Mozilla’s visie delen’.

Nu AI in opmars is met modellen als OpenAI’s GPT-4 en ChatGPT, Google Bard, Stable Diffusion en Dall-E, zegt Mozilla concreet te willen werken aan modellen die opener en transparanter zijn.

Tweakers | Mozilla.ai

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Wat is RAG?

We kunnen er niet meer omheen: AI is echt een blijvertje. Toch heeft het gebruik van AI ook zijn scherpe randjes. Neem bijvoorbeeld de...