EU – Digitale toegankelijkheid nog lang niet op nivo
E

Digitale toegankelijkheid verwijst naar het vermogen van digitale inhoud, zoals websites, softwaretoepassingen en elektronische documenten, om gemakkelijk te worden gebruikt en begrepen door mensen met een beperking. 

Bijna een kwart van de Nederlanders kampt met een beperking; voor hen is een drempelloze digitale toegang van websites en online-platforms van groot belang. Veel mensen denken bij een beperking aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, die kleurenblind zijn, met een cognitieve beperking kampen, een tijdelijke beperking hebben of minder digitaal vaardig zijn, zoals ouderen en laaggeletterden.

Voor Europese overheidsorganisaties bestaan al richtlijnen om websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking, maar vanaf 2025 moeten ook bedrijven in de Europese Unie voldoen aan wetgeving die digitale toegankelijkheid verplicht maakt. Nog steeds hebben veel ondernemers hier geen weet van.

Europese toegankelijkheid

In de Verenigde Staten vereist de Americans with Disabilities Act (ADA) dat bedrijven en organisaties hun websites en digitale inhoud toegankelijk maken voor mensen met een handicap.

Trending in deze nieuwscategorie

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe toepassingen met AI

Bij de toepassingen van AI is het meer hollen dan stilstaan. Toch willen we je een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden niet...